Laws and Ordinances of Geothermal

                                                     Laws and Ordinances of Geothermal

1. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

2.5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

3.5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

4.5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişikliği (Değişen 24_Eylül_2013)

5.5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliliği (Değişen 30 Mayıs 2014)

6. Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik

7. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik

 

 

EKLER


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast